Dyrektor Finansowy

Miejsce pracy: Kraków

Szukamy Dyrektora Finansowego do spółki zatrudniającej obecnie 60 osób, która cały czas się rozwija.

Nasz Partner zbudował firmę w segmencie produkcji żywności premium, która gwałtownie się rozwija, pomimo posiadania ograniczonych środków na jej start.
W obecnym momencie spółka odnotowuje trzykrotny wzrost obrotów w przeciągu roku (z niecałych 4M w 2019 do około 12M w 2020).
Szacujemy potencjał wzrostu w tym segmencie w granicach x5-x10 w zakresie kolejnych dwóch lat, a także dążymy do szybkiego uruchamiania kolejnych produktów/marek [w modelu lean startup] w innych segmentach oraz posiadają plany wychodzenia z nimi poza Polskę.

Potrzebujemy osoby, która wdroży profesjonalne rozwiązania w szeroko rozumianym obszarze finansów spółki. Ważne jest dla nas także nowoczesne podejście do finansów – wykorzystywanie nowych technologii oraz rozumienie obszarów związanych z e-commerce – znajomość oprócz EBITDA także terminów takich jak LTV, CAC pozwoli na bycie Partnerem do rozmów z Zarządem i aktywne uczestniczenie w zarządzaniu spółką (np. KPI dla nowych marek/produktów i plany ich optymalizacji na poszczególnych etapach rozwoju).

Wymagania

Najważniejsze – umiejętność efektywnej współpracy. U nas każdy pracownik jest ważny – niezależnie na jakim stanowisku pracuje.
Umiejętności liderskie – oczekujemy, że będziesz prowadził/a innych i zdobędziesz szacunek innych wiedzą, doświadczeniem i pomysłami, a nie tytułem Dyrektora Finansowego.

A poza tym:
Wykształcenie wyższe kierunkowe (np. finanse i rachunkowość, ekonomia).
Bardzo dobra wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej.
Doświadczenie w implementowaniu oraz tworzeniu procesów i procedur.
Doświadczenie we wspieraniu Zarządu przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych.
Odporność na stres, odpowiedzialność.
Bardzo dobra organizacja pracy.
Umiejętność zarządzania projektami.
Elastyczność, wysokie umiejętności adaptacyjne.
Szersze spojrzenie na procesy w organizacji: doświadczenie we współpracy z działami: sprzedaży, marketingu oraz IT.
Doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania bankowego.
Umiejętności analityczne, wnioskowania i rekomendowania rozwiązań.
Płynne posługiwanie się językiem angielskim.

Kluczowe zadania

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obszaru finansów (księgowość, controlling, obszar podatkowy, zarządzanie ryzykiem, płynność finansowa).
Aktywne zarządzanie pozyskiwaniem kapitału ze źródeł bankowych [kredyty obrotowe, leasingi].
Nadzór oraz koordynacja przygotowania budżetu finansowego i kontrola jego zgodności z planem finansowym.
Monitorowanie bieżących wyników, syntetyzowanie wniosków na bazie informacji finansowych, rekomendowanie rozwiązań dotyczących konkretnych wyzwań biznesowych.
Wdrażanie usprawnień w procesach operacyjnych i systemach wspierających organizację .
Inicjowanie i zarządzanie projektami międzydziałowymi.
Wsparcie Zarządu w strategicznych decyzjach dotyczących finansowania oraz jego struktury.
Wdrażanie systemów wspierających zbieranie danych, raportowanie.
Bezpośrednie raportowanie do Zarządu.

I wszelkie inicjatywy, które jeszcze przyjdą Ci do głowy, a mogą pomóc nam rosnąć szybciej i jednocześnie optymalizować marżę produkcyjną.

Oferujemy

Możliwość aktywnego udziału w zarządzaniu i rozwijaniu rosnącej firmy.
Wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia.
Współpraca w zespole pasjonatów, osób, które są specjalistami w swoich obszarach.
Możliwość zgłaszania i realizacji różnych inicjatyw.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (Aplikuj) oraz uzupełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://form.typeform.com/to/mUzfSxbe