Koordynator Obszaru Analiz

Miejsce pracy: Kraków

Dla międzynarodowej firmy produkcyjnej, wdrażającej różnorodne innowacje i dbającej o rozwój pracowników, poszukujemy Koordynatora Obszaru Analiz (analizy sprzedażowe).

Wymagania

• wykształcenie wyższe,
• min. 1,5 lata doświadczenia na stanowisku analityk sprzedaży,
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
• znajomość języka / języków obcych,
• biegła obsługa arkuszy kalkulacyjnych
• umiejętność analizowania dużych ilości danych i wyciągania z nich wniosków,
• umiejętność planowania i organizacji czasu pracy,
• umiejętność radzenia sobie z problemami pod presją czasu,
• znajomość oraz rekomendowanie rozwiązań usprawniających procesy,
• wysokie umiejętności analityczne.

Kluczowe zadania

• przygotowanie dostępu oraz sprawna obsługa narzędzi zewnętrznych (AcNielsen, Gfk, Focus)
• tworzenie i aktualizacja bazy danych strategicznych (Internet, prasa handlowa, źródła wewnętrzne)
• stworzenie lub/i aktualizacja baz danych wewnętrznych – obroty klientów, marże, asortyment, dystrybucja numeryczna, KPI klientów i serwis IS
• ocena potencjału kategorii u klienta poprzez identyfikację kluczowych obszarów i analizę ich segmentów w oparciu o dane zewnętrzne i wewnętrzne w oparciu o metody VPE/Fair Share,
• analiza danych i opracowanie wniosków będących podstawą do rekomendacji dla klientów w odniesieniu do taktyk asortymentowych, promocyjnych, półkowych bądź cenowych,
• stworzenie systemu mierzenia efektywności wdrożonych rekomendacji asortymentowych, promocyjnych, półkowych i cenowych oraz monitorowanie wyników (scorecard),
• stworzenie zdefiniowanych raportów cyklicznych w oparciu o dostępne dane (AcNielsen, Gfk, Focus, Sagra, Cognos, dane klientów) na potrzeby bieżącego zarządzania klientami,
• współpraca w zakresie zarządzania efektywnością obsługiwanej bazy klientów Intersnack z KAM (Key Account Manager),
• usprawnienie procesów raportowania w obszarze sprzedaży.

Oferujemy

• Interesującą pracę w stabilnej firmie.
• Pracę w młodym zespole.
• Możliwość rozwoju zawodowego.