Koordynator Produkcji

Miejsce pracy: Skawina

Dla naszego Partnera, firmy produkcyjnej o bardzo dobrej opinii wśród pracowników, poszukujemy osoby, która zajmie się planowaniem produkcji.

Wymagania

– Posiadasz wykształcenie wyższe (kierunek ekonomiczny lub techniczny)
– Znasz procesy planistycznye w obszarze produkcji (mile widziane doświadczenie w planowaniu produkcji mało i średnioseryjnej)
– Masz minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze logistyki, zakupów, produkcji lub pokrewne
– Potrafisz bardzo dobrze zorganizować pracę własną, ale też delegować zadania i egzekwować wyniki
– Jesteś zorientowany/a na eliminację strat i podnoszenie efektywności pracy zespołu, działanie w duchu optymalizacji kosztów
– Rzetelność, systematyczność, samodzielność w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań to Twoje mocne strony
– Posiadasz doświadczenie w zakresie stosowania metodologii 8D, klasycznych narzędzi jakości i metod statystycznych oraz we wdrażaniu narzędzi Lean i w standaryzacji pracy w obszarze produkcyjnym
– Znasz język angielski w mowie i piśmie (min. B2)
– Bardzo dobrze obsługujesz pakiet MS Office (w szczególności MS Excel)
– Jesteś osobą o wysokim poziomie komunikacji
– Współpracowałeś/łaś w międzynarodowym środowisku

Kluczowe zadania

– Przyjmowanie zleceń produkcyjnych, analiza wykonalności i potwierdzanie ich w systemie
– Tworzenie, nadzór nad realizacją i aktualizacja tygodniowych i dziennych planów produkcji
– Cykliczne monitorowanie i raportowanie zgodności wykonania planu
– Tworzenie zamówień na materiały i surowce potrzebne do realizacji planu produkcji
– Prowadzenie projektów naprawczych w celu utrzymania optymalnej wielkości zapasów surowców, materiałów do produkcji oraz produkcji w toku
– Przyjmowanie zleceń produkcyjnych, analiza wykonalności i potwierdzanie ich w systemie
– Tworzenie, nadzór nad realizacją i aktualizacja tygodniowych i dziennych planów produkcji
– Zapewnienie realizacji przypisanych KPI, identyfikacja problemów i ich rozwiązywanie metodą 8D
– Tworzenie raportów produkcyjnych
– Współpraca z innymi działami m.in. przy uruchomieniach nowych produktów, procesów technologicznych i wprowadzaniu zmian
– Wyznaczanie priorytetów w sytuacjach stresowych

Oferujemy

– Atrakcyjne wynagrodzenie
– Stabilne zatrudnienie
– Międzynarodowe środowisko pracy
– Program poleceń pracowniczych
– Nagrody jubileuszowe
– System wyróżnień za wspieranie wartości firmy
– Dofinansowanie karty multisport
– Opieka medyczna
– Kursy i szkolenia pozwalające podnosić kwalifikacje
– Pakiet socjalny
– Pyszny gorący posiłek
– Koleżeńska atmosfera w pracy