Specjalista ds. BHP i PPOŻ

Miejsce pracy: Skawina

Dla naszego Partnera, firmy produkcyjnej z branży spożywczej, pracodawcy zdecydowanie godnego polecenia, zatrudniającego obecnie ponad 500 osób, poszukujemy Specjalisty ds. BHP i PPOŻ.

Wymagania

• wykształcenie wyższe techniczne, aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki konieczne
• co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
• komunikatywna znajomość języka angielskiego
• bardzo dobra znajomość przepisów przeciwpożarowych i bhp
• znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
• znajomość dyrektywy ATEX i szkolenia z tego zakresu będą dodatkowym atutem
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• samodzielność i inicjatywa w działaniu
• umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów

Kluczowe zadania

W zakresie BHP – w odniesieniu do części zakładu:
• przeprowadzanie kontroli warunków pracy bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
• sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp
• udział w odbiorach maszyn i stanowisk pracy
• udział w opracowywaniu procedur, instrukcji ogólnych dotyczących bhp
• udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także kontrola realizacji tych wniosków powypadkowych
• prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących bhp
• doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów oraz zasad bhp
• udział w dokonywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
• udział w projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładzie
• pozostałe obowiązki wynikające z rozporządzenia o służbie BHP

W zakresie ochrony przeciwpożarowej – w odniesieniu do całego zakładu:
• kontrola i doradztwo w zakresie przestrzegania krajowych przepisów przeciwpożarowych i wymagań firmy ubezpieczeniowej
• dbałość o zapewnienie konserwacji, napraw instalacji przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego w zakładzie
• cotygodniowe audyty ppoż. w zakładzie
• opracowywanie planów, instrukcji i procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu i klęski żywiołowej lub innego zagrożenia oraz ewakuacji.
• przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i okresowa organizacja próbnych ewakuacji
• koordynowanie audytów firmy ubezpieczeniowej i nadzór nad realizacją uwag po audytach. Bieżący kontakt z przedstawicielami ubezpieczyciela.
• udział w opracowywaniu Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem
• współpraca z Państwowa Strażą Pożarną, reprezentowanie spółki w trakcie kontroli

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
• ambitną, ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego
• elastyczny system czasu pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji językowych poprzez udział w kursach językowych
• możliwość korzystania z bogatego pakietu świadczeń socjalnych
• dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne