Całościowe procesy rekrutacji i selekcji

To od pracowników zależy sukces Twojej organizacji

Tak, to prawda. Rekrutacja i selekcja pracowników to jedno z podstawowych zadań polityki personalnej każdej firmy. Podstawowych i bardzo ważnych. Przeprowadzone odpowiednio – przekładają się na satysfakcjonujący rozwój firmy. Nietrafione – przyczyniają się do jej wyraźnych strat.

Zlecając nam poszukiwanie kandydatów na pozycje specjalistyczne, menedżerskie oraz top management, uzyskujesz pewność, że do Twojego zespołu trafią kompetentni i zmotywowani pracownicy. Dzięki skutecznej kampanii ogłoszeniowej, odpowiedniej konstrukcji oferty i aktywnemu poszukiwaniu pracowników docieramy zarówno do interesujących osób poszukujących pracy, jak i kandydatów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, choć niekoniecznie rozglądają się po rynku pracy. Stosowane przez nas metody weryfikacji kompetencji (choćby wywiad behawioralny i Assessment Center) zapewnią Ci wybór osoby najbardziej dopasowanej do oferowanego stanowiska i Twojej firmy.

Procesy rekrutacji i selekcji przeprowadzimy, opierając się na poszczególnych potrzebach Twojej firmy. Pod uwagę weźmiemy zarówno rodzaj stanowiska, kwalifikacje i kompetencje niezbędne do jego wykonywania, jak i sposoby na dotarcie do kandydatów oraz weryfikację ich kompetencji i ich porównanie.

Na proces rekrutacji spoglądamy, jak na sposób wprowadzania do firmy kompetencji niezbędnych do realizacji stojących przed nią zadań.

Właściwy człowiek na właściwym miejscu?

Poszukiwanie kandydatów na ważne stanowiska, w tym specjalistów i menadżerów, to specyficzny, zupełnie odrębny obszar rekrutacji. W tym przypadku publikacja ogłoszenia nie przynosi efektów. Dlaczego? Kompetentni i odnoszący zawodowe sukcesy specjaliści zazwyczaj nie rozglądają się za nową pracą, dlatego docierać do nich należy innymi ścieżkami. Direct Search (czyli „bezpośrednie poszukiwanie”) to metoda, która otwiera nową furtkę i stwarza realne szanse dobrego obsadzenia najbardziej wymagających stanowisk.

My docieramy do najlepszych. Jak to robimy? Najpierw określamy szczegółowe potrzeby firmy i danego stanowiska, tworząc jednocześnie precyzyjny „portret” kandydata idealnego. Potem uruchamiamy kontakty, a na podstawie uzyskanego przez lata doświadczenia, penetrujemy konkretne grupy zawodowe. Wreszcie docieramy do celu.

Kandydaci, z którymi kontaktujemy się w ten sposób, posiadają wszystkie pożądane cechy - doświadczenie, wiedzę i kompetencje pozwalające osiągać im wysokie rezultaty na obsadzanych stanowiskach. Odnalezienie kandydata to jednak nie koniec drogi. Istotnym i bardzo delikatnym elementem takiej rekrutacji jest rozmowa motywująca, podczas której staramy się wzbudzić motywację potencjalnego pracownika do zmiany pracy. Zależy nam na budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji, a w sytuacjach, które tego wymagają, zachowaniu pełnej poufności w zakresie prowadzonych działań.

Wywiad behawioralny (inaczej kompetencyjny) to skuteczne narzędzie rekrutacyjne, którego celem jest zbadanie określonych zachowań kandydata z przeszłości, mogących mieć odzwierciedlenie w przyszłości, czyli w nowym środowisku pracy. W trakcie wywiadu następuje także ocena motywacji kandydatów do pracy w danej firmie i na określonym stanowisku. Metoda ta nie jest łatwa, bo wymaga precyzyjnego przygotowania się przez zespół rekruterów pod kątem oczekiwań pracodawcy i celów firmy. Rekruterzy określają preferowane kompetencje i zachowania, po czym przygotowują formularz wywiadu i oceny.

Wywiad przeprowadzamy zwykle po weryfikacji CV kandydatów oraz wywiadach telefonicznych. Wybranych kandydatów zapraszamy na spotkanie. W sytuacjach, które tego wymagają, przeprowadzamy osobny wywiad motywacyjny, mający na celu zdiagnozowanie czynników wpływających na motywację kandydatów do pracy.

Często sam wywiad nie wystarcza, by podjąć jednoznaczną decyzję dotyczącą kandydata. Dodatkowo, szczególnie w przypadku kluczowych stanowisk, błędna decyzja wiąże się z dużym ryzykiem dla firmy. Assessment pomaga upewnić się w wyborze oraz określić mocne strony i obszary rozwojowe nowego pracownika. To doskonała podstawa pod opracowanie jego planu rozwoju oraz dobór zadań do jej umiejętności.

Na sesję Assessment Center zapraszamy wybranych po wywiadzie kandydatów. Konstruujemy praktyczne ćwiczenia bezpośrednio powiązane z obowiązkami i zadaniami, jakie pracownik będzie wykonywał na oferowanym stanowisku pracy. Sesje te są zdecydowanie krótsze i niżej budżetowe, niż pełne sesje Assessmentowe.

Weryfikacja referencji

 

Na tym etapie sprawdzamy wiarygodność informacji przedstawionych przez kandydata w CV oraz pozyskujemy dodatkowe informacje od jego poprzednich pracodawców. Poprzez odpowiednio skonstruowaną rozmowę sprawdzamy skuteczność kandydata w poprzednich miejscach pracy i zbieramy wiadomości o jego zachowaniach - co było jego mocną stroną, a na co warto zwrócić uwagę w kontekście jego rozwoju. Weryfikujemy także kontekst odejścia pracownika z firmy.

Weryfikacja referencji jest ostatnim etapem całego procesu rekrutacji. Przeprowadzamy ją zarówno jako część rekrutacji, jak i samodzielną usługę.

Jedną z naszych specjalności są procesy rekrutacji i selekcji dla branży IT. Dzięki doskonałej znajomości tego sektora, szerokiej bazie kandydatów, a także skutecznym i sprawdzonym metodom dotarcia do programistów, konsultantów i osób z innych stanowisk w tej branży, zapewniamy sprawny i satysfakcjonujący przebieg całego procesu.

Masz wiele otwartych wakatów lub poszukujesz pojedynczych osób z obszaru IT? Szukasz doświadczonych osób lub studentów/absolwentów, których będziesz rozwijał podczas stażu? Skontaktuj się z nami. Sprawdź nasze referencje i przekonaj się, jak działamy w branży IT.

Oferujemy szkolenia z zakresu prowadzenia działań rekrutacyjnych i selekcji kandydatów metodą wywiadu behawioralnego. Uczymy, jak skutecznie korzystać z tego narzędzia, a tym samym zwiększyć efektywność prowadzonych przez siebie procesów i zatrudniać jak najlepszych pracowników.

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte, jak i szkolenia otwarte. Preferujemy metodę warsztatową, dzięki której kursanci łatwo nabywają praktycznych umiejętności. Oferujemy również szkolenie e-learning z tej tematyki.

Korzyści z przeprowadzenia szkolenia w firmie:

  • podniesienie kwalifikacji w dziedzinie rekrutacji i selekcji,
  • skuteczne narzędzia do diagnozowania kandydatów,
  • umiejętność unikania błędów w ocenie kandydata,
  • umiejętność budowy kompetentnego zespołu pracowników.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

IT w rekrutacji i selekcji – HR Space

Dzięki modułowi do zarządzania procesami rekrutacji i selekcji możesz jeszcze efektywniej realizować te procesy w swojej firmie.

Dowiedz się więcej