Wywiad behawioralny to metodologia prowadzenia wywiadu z kandydatem do pracy, zakładająca możliwość sprawdzenia posiadanych przez niego kompetencji w oparciu o informacje o jego doświadczeniach zawodowych, sytuacjach, z którymi się spotykał i sposobu jego zachowania w tych sytuacjach.

Czym jest wywiad behawioralny?

Jest to technika badania kompetencji kandydata – weryfikacji posiadanych przez niego doświadczeń zawodowych, kompetencji. Wywiad behawioralny zakłada, że zachowania, jakie podjęła dana osoba w określonej sytuacji w przeszłości mogą z dużym prawdopodobieństwem pojawić się także w podobnej sytuacji w przyszłości.
Podczas wywiadu Konsultant dopytuje kandydata o jego doświadczenia, o charakterystykę sytuacji, z którymi spotkał się w pracy (zwykle sytuacji trudnych) oraz o to, jakie działania podjął, aby sobie z nimi skutecznie poradzić. Na tej podstawie można zweryfikować czy jest to adekwatne do stanowiska, na jakie poszukujemy osoby i czy jego działania mogą przynieść sukces także w naszej organizacji.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować wywiadu behawioralnego?

W każdym procesie rekrutacji i selekcji. Jest to jedna z najlepszych metod stosowanych do określenia zgodności profilu kandydata z profilem obsadzanego w organizacji stanowiska. Pozwala na zweryfikowanie zarówno poziomu wykształcenia poszczególnych kompetencji, jak i określenie spójności działań kandydata z kulturą organizacyjną danej firmy czy też tego, czy jego doświadczenia są spójne z sytuacjami, jakie napotka na danym stanowisku.

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu wywiadu behawioralnego do procesów rekrutacji i selekcji w firmie?

Zdecydowanie dużo wyższą skuteczność w obsadzaniu stanowisk.
Zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu przy wyborze odpowiedniego kandydata.
Możliwość porównania poziomu kompetencji kandydatów, których mamy w procesie rekrutacji i selekcji na dane stanowisko.
Możliwość wykorzystania informacji z wywiadu podczas procesu wdrożenia nowej osoby w organizacji (znajomość jego mocnych i słabych stron).