Pomożemy Ci to zrobić odpowiedzialnie

Zadaniem Konsultantów naszej firmy jest wsparcie naszego Partnera w profesjonalnym przeprowadzeniu procesu zwalniania pracowników. Zajmujemy się zarówno outplacementem indywidualnym, jak i grupowym.

Czym jest outplacement?

Celem outplacementu jest wsparcie osób, które tracą pracę w odnalezieniu się na rynku pracy i zdobyciu nowego zatrudnienia. Oferujemy różne obszary, które mogą zostać zapewnione osobom zwalnianym.

Jaki może być zakres usługi outplacement?

Nasi Konsultanci oferują różne możliwości:

  • doradztwo i szkolenie w zakresie przygotowania profesjonalnych dokumentów – CV, list motywacyjny
  • doradztwo i szkolenie w zakresie poszukiwania pracy i przygotowanie do udziału w wywiadach
  • indywidualna porada zawodowa – przeprowadzenie badania kompetencji, wskazanie mocnych stron i obszarów rozwojowych, feedback
  • aktywne wsparcie w poszukiwaniu pracy – opracowanie strategii działań dla pracownika lub grupy pracowników, wskazanie listy potencjalnych pracodawców, przekazanie CV pracownika/ów do agencji rekrutacyjnych w regionie oraz bezpośrednio do firm
  • wsparcie psychologiczne w procesie zmiany

Co zyska moja firma dzięki skorzystaniu z usługi outplacement?

Zdecydowanie wsparcie pracowników w tej trudnej dla nich sytuacji. Dzięki zapewnieniu profesjonalnej opieki szybciej poradzą sobie z tą sytuacją i będą mogli sprawniej odnaleźć się na rynku pracy.