Coach pomaga dostrzegać nowe możliwości w zarządzanym przez klienta obszarze, identyfikować wewnętrzne ograniczenia i pomagać w ich eliminacji.

Czym jest coaching?

To specyficzna relacja pomiędzy coachem a klientem (coaching indywidualny), której celem jest rozwój tego drugiego przy inspirującej pomocy pierwszego. Różne osoby i różne sytuacje wymagają różnych podejść; sprowokowania do przełamywania schematów myślowych, zmiany strategii, czasem pokazania jak można uczyć się na sukcesach i błędach jakie były udziałem innych. Jednak kluczowe jest inspirowanie podopiecznego do samodzielnej pracy nad własnymi ograniczeniami, czyli jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału.
W efekcie, coaching pomaga, a czasem wręcz umożliwia sprawne przechodzenie firmy na następny poziom poprzez rozwój kluczowej kadry (executive coaching).

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować coachingu?

W podejściu biznesowym coaching dobrze sprawdza się w sytuacjach, kiedy pracownik sam zainteresowany jest tą formą rozwoju. W innych przypadkach osiąganie efektów zakładanych przed procesem jest trudne (często nie dające satysfakcji), czasochłonne i co za tym idzie kosztowne. Znaczące efekty przynosi w przytaczonych przez kadrę menedżerską sytuacjach:

  • dotychczasowe sposoby działania moje / firmy nie przynoszą już efektu
  • mam dużo energii i pomysłów, ale ludzie tego nie ‘kupują’
  • mam blokady przed nawiązywaniem nowych relacji, szczególnie podczas większych spotkań
  • mam wiele pomysłów ale nie mogę żadnego doprowadzić do końca
  • zaangażowanie moje i mojego zespołu nie przekłada się na efektywność
  • nie mogę odnaleźć równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym
  • mój styl zarządzania nie sprawdza się w nowych warunkach
  • w badaniach wyszło, że mam opinię osoby zarządzającej w sposób apodyktyczny
  • coraz więcej osób rezygnuje z pracy
  • mam wrażenie, że zarządzanie nie przynosi mi już satysfakcji

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu coachingu?

Wykorzystanie potencjału kadry menedżerskiej skutkuje wejściem na wyższy poziom zarządzania. Poznanie własnych możliwości i ich sposobów wykorzystania jest równie cenne w pracy coachingowej jak zmierzenie się z ograniczeniami podjęciem działań na rzecz ich przezwyciężania (lub świadomej akceptacji). Program coachingowy zakłada również opracowanie adekwatnego planu działania, pozwala na osiągnięcie czasami zupełnie nowych poziomów w rozwoju. Stosowana metodologia łączy lub selektywnie wykorzystuje coaching prowokatywny, doświadczeniowy (refleksja nad sukcesami i porażkami innych) czy model bardziej tradycyjny, oparty o inspirowanie klienta do wyboru możliwych alternatyw działania (model GROW). Realizowane przez coachów sesje dotyczą programów strategicznych, zarządczych, ale również rozwoju interpersonalnego, przynosząc efekty w najbardziej newralgicznych dla firmy obszarach.

Serdecznie zapraszamy na sesje coachingu biznesowego online. Sesje prowadzi doświadczony coach biznesowy.
Skorzystaj z coachingu nie wychodząc z domu / biura.