Są to badania ankietowe, pozwalające poznać poziom satysfakcji pracowników. Dają precyzyjną informację o tym, co pracownicy cenią u swojego pracodawcy, a co im przeszkadza lub chcieliby zmienić. Są one nieodzowne do rozwoju firmy.

Co to jest badanie satysfakcji pracowników?

Są to badania ankietowe, które pozwalają każdemu pracownikowi, w sposób anonimowy, przedstawić swoją opinię na temat firmy. Może określić co mu się podoba, co mu przeszkadza. Ankieta może być krótka, przeprowadzana cyklicznie lub, jeśli jest robiona np. pierwszy raz, dłuższa, kompleksowo badająca różne obszary w firmie.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować badania satysfakcji pracowników?

Każda firma potrzebuje takiego badania. Realizowane cyklicznie, pozwala nam na bieżąco monitorować zadowolenie pracowników. A zadowolenie pracowników to wielki krok w kierunku sukcesu firmy. Z drugiej strony, brak tej satysfakcji może mocno przyczyniać się do spadku atrakcyjności firmy, zarówno w oczach kandydatów, jak i klientów, z którymi mają kontakt niezadowoleni pracownicy.
Czasami jest tak, że czynnikiem wpływającym na niższy poziom satysfakcji pracowników jest jakiś element, który łatwo wyeliminować ze środowiska pracy.
Dlatego warto przeprowadzać takie badania przynajmniej raz w roku oraz planować działania poprawiające zadowolenie pracowników właśnie na ich podstawie.
Przeprowadzane przez nas badania satysfakcji pracowników zawsze są dopasowane do firmy i pozwalają na pozyskanie kluczowych informacji, w oparciu o które opracowujemy rekomendacje dalszych działań.

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu badania satysfakcji pracowników?

Informacje na temat poziomu satysfakcji pracowników Uzyskanie takiej informacji pozwoli na dookreślenie obszarów, które wymagają poprawy i dzięki którym pracownicy będą bardziej zadowoleni.
Większe zadowolenie pracowników przekłada się na osiągane przez nich rezultaty, a także na wizerunek firmy – zarówno w oczach potencjalnych pracowników, jak i klientów.