W dzisiejszej dobie zmian technologicznych, systemy motywacyjne pełnią większą rolę w przyciąganiu zainteresowania i pozyskaniu pracowników niż kiedykolwiek wcześniej. Motywacja w coraz większym stopniu odnosi się do pracy o charakterze intelektualnym, w coraz mniejszym do tej w którym ważna jest siła mięśni czy wykorzystanie aktywności fizycznej.

Czym jest system motywacyjny.

Systemy motywacyjne ewoluują w zawrotnym tempie dzięki zmianom charakterystyki pracy w ogóle ale też dzięki łączeniu osiągnięć neurobiologii, psychologii czy socjologii. Wpływają na poziom retencji (utrzymania pracowników w firmie), na pozyskanie wartościowych specjalistów i na pełne wykorzystanie ich potencjału. W sposób bezpośredni budują więc siłę firm. Standardowe modele oparte głównie na określaniu siatki płac mają coraz mniejsze zastosowanie, głównie ze względu na szybkie zmiany wynagrodzeń na rynku lokalnym i globalnym. Te z kolei wypływają ze zmian charakterystyk pracy w krajach wysoko rozwiniętych. Procesy intelektualne stają się dominującą aktywnością dla większości stanowisk. Aby mogły być odpowiednio wykorzystywane, nasze mózgi wymagają innego środowiska pracy i ogólnie rzecz biorąc, innych motywatorów.

Kiedy i dlaczego potrzebuję modyfikacji systemu motywacyjnego?

Zmiany w systemach motywacyjnych zachodzą w sposób prewencyjny lub interwencyjny. Podnoszenie motywacji może mieć więc charakter bardziej systematyczny i weryfikowanie systemu odbywa się np. co roku. Może również być działaniem interwencyjnym: pracownicy odchodzą a uwagę nowych jest trudno przyciągną. Oczywiście zastosowanie najlepszych rozwiązań powinno mieć oparcie w preferencjach pracowników (badanie postaw i opinii) oraz w zastosowaniu sprawdzonych metod odnoszących się do specyfiki pracy (np. przestrzenie do redukcji poziomu stresu czy regeneracji sprawności intelektualnej dla stanowisk obarczonych wysokim poziomem odpowiedzialności czy presji czasu).

Co zyska moja firma dzięki modyfikacji systemu motywacji

Możliwość stworzenia środowiska w którym możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego i każdego innego.
Możliwość pozyskania najlepszych pracowników z rynku, gdzie stawki godzinowe nie są wystarczającym czynnikiem konkurencyjności.
Minimalizowanie ryzyka odpływu kadry; motywujący system wynagradzania i środowisko pracy, programy bonusowe, aranżacja przestrzeni to wszystko ma znaczenie dla poziomu retencji.