Assessment Center to metoda sprawdzania kompetencji kandydatów poprzez zadania, które są dopasowane do stanowiska, które chcemy obsadzić.

Czym jest Assessment Center?

Jest to wielowymiarowy proces oceny kompetencji kandydatów, który pozwala nam na zaobserwowanie ich zachowań w sytuacjach ściśle związanych ze stanowiskiem, na które prowadzimy proces rekrutacji i selekcji. Zadania, jakie realizują kandydaci, powinny być każdorazowo przygotowywane lub dopasowywane do tego, na jakie stanowisko chcemy wyłonić osobę. Odpowiedni dobór ćwiczeń, jakie zostaną postawione przed kandydatami, pozwoli nam na zaobserwowanie jak radzą sobie z takich sytuacjach, jakie zachowania prezentują i określenie, czy zachowania te są takimi, jakie chcielibyśmy, aby prezentowała osoba w naszej organizacji.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować sesji Assessment Center?

Jest przydatna w każdym procesie rekrutacji i selekcji. Zadania, które wykorzystuje się w procesie Assessment Center, to małe „próbki pracy”, co pozwala nam na stwierdzenie w bezpiecznych warunkach, w jaki sposób radzą sobie z nimi potencjalni kandydaci. Dlatego też rekomendujemy stosowanie tej metodologii w każdym procesie, a w szczególności, gdy mamy przed sobą wybór osoby na wysokie stanowisko w firmie, od którego zależy skuteczność całej organizacji.
Pomimo, że sesja Assessment Center wiąże się z kosztami oraz konicznością poświęcenia czasu – warto ją przeprowadzić. Pozwala to na uniknięcie błędu, który będzie znacznie bardziej kosztochłonny, jak i czasochłonny.

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu sesji Assessment Center do procesów rekrutacji i selekcji w firmie?

Dużo wyższą skuteczność w odpowiednim wyborze nowych pracowników.
Możliwość zaobserwowania zachowań kandydatów w sytuacjach, które są adekwatne do stanowiska, na który prowadzony jest proces.
Minimalizację ryzyka popełnienia błędu w procesie rekrutacji i selekcji.
Poznanie mocnych i słabych stron przyszłego pracownika, co pozwoli odpowiednio dobrać proces wdrożenia i rozwijać nowego pracownika.