Direct Search to proces aktywnego docierania do kandydatów z pozycji specjalistycznych i kierowniczych.

Czym jest Direct Search?

Jest to obecnie bardzo popularna i często stosowana metoda rekrutacji na stanowiska, na których potrzebne jest posiadanie określonego doświadczenia, umiejętności czy też specjalistycznej wiedzy. Zakłada docieranie do osób, które posiadają potrzebne doświadczenie, określone certyfikaty czy też np. znajomość określonych języków w sposób aktywny. Wyszukiwanie takich osób, a następnie zmotywowanie ich do udziału w procesie rekrutacji, powinno być prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowanych Konsultantów.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować Direct Search?

Jeśli prowadzisz procesy rekrutacji i selekcji w swojej firmie – metodologia ta, zwłaszcza przy obecnym „rynku pracownika” jest konieczna. Potrzebujesz pracowników posiadających określone doświadczenie, którzy sprawnie będą realizowali zadania i cele stawiane na danym stanowisku – skorzystaj z metody Direct Search.
Skorzystaj z Direct Search, gdy chcesz:

  • dotrzeć do kandydatów posiadających określone umiejętności lub wiedzę specjalistyczną;
  • poszerzyć grupę kandydatów w prowadzonych w firmie procesach rekrutacji i selekcji;
  • obsadzić bardzo specjalistyczne stanowisko, wymagające ściśle określonych umiejętności.

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu Direct Search?

Zdecydowanie pozyska możliwość zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych osób, które nie są kandydatami aktywnie poszukującymi pracy. Zwykle w procesach prowadzonych metodą Direct Search zatrudniane są osoby, które nie odpowiedziałyby na ogłoszenie i w związku z tym nie wzięłyby udziału w takiej rekrutacji.
Pozwoli na skoncentrowanie działań rekrutacyjnych na konkretnych kandydatach – metodą Direct Search Konsultanci docierają bezpośrednio do osób z określonej branży, określonych doświadczeniem czy też umiejętnościami. Są to najczęściej osoby, które odnoszą sukcesy w swoim miejscu zatrudnienia, co daje dużą szansę, że sprawdzą się także w Twojej firmie.
Oszczędzasz czas. Zamiast czekać, aż jakiś dobry kandydat zgłosi swoje CV do Waszej bazy – Konsultanci z firmy doradczej sami docierają do najlepszych na rynku osób.