Audyt organizacyjny to obiektywne spojrzenie na procesy i operacje dla usprawnienia ich funkcjonowania.

Czym jest audyt organizacyjny?

Ogólnie można mówić o zastosowaniu audytu w dwóch szerokich kontekstach. Pierwszy z nich dotyczy zarządzania opartego o ciągłe doskonalenie. Jest więc narzędziem wzmacniania przewagi. Liderzy stosujący te styl nigdy nie są usatysfakcjonowani aktualnymi wynikami i permanentnie dążą do ich podnoszenia, podobnie jak trenerzy w najlepszych klubach piłkarskich. Wychodzą z założenia, że zawsze musimy wyprzedzać naszych konkurentów, wprowadzać i wdrażać nowe rozwiązania które dadzą nam przewagę. Drugi kontekst sytuacyjny to pojawiające się oznaki spadku efektywności; diagnoza przyczyn to jak USG organizmu pomagające w określeniu przyczyn schorzenia.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować audytu organizacyjnego?

Audyt daje możliwości lepszego wykorzystania potencjału firmy. Pomoże wskazać na nie do końca wykorzystane zasoby intelektualne, finansowe czy technologiczne. Ocena potencjału firmy i możliwości rynkowych wskazuje na możliwe kierunki uzyskiwania przewag.

Jeżeli wyniki finansowe, procesy biznesowe lub postawy pracowników osiągają poziom odbiegający od zakładanego, to może to być dobry czas na podjęcie decyzji o zobiektywizowanej ocenie .
Podobnie w sytuacji pojawiających się symptomów spadku efektywności czy braku wydolności systemów komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej czy stylów zarządzania.
Zaletą audytu jest wprowadzenie modyfikacji lub nowego podejścia w krytycznych obszarach. Okazuje się, że spojrzenie z ‘lotu ptaka’może zmienić podejście do obsługi klienta, zoptymalizować struktury, czy podnieść efektywność zarządzania kosztami. Pracownicy w takiej zmianie zaczynają patrzeć na swoje działania z innej perspektywy – nowych wyzwań. W sytuacji kiedy sami są aktywnie włączani do działań audytowych, często sami dokonują weryfikacji sposobów działania i zarządzania efektywnością.

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu audytu organizacyjnego?

Spośród możliwych zastosowań i korzyści, można zaakcentować kilka z nich:
– weryfikacja istniejących procedur; ich dopasowanie do wprowadzanych zmian wewnętrznych i zewnętrznych,
– ocena i rekomendacje modelu finansowania nowych inwestycji,
– określenie efektywnych sposobów funkcjonowania w wybranym sektorze,
– projektowanie efektywnej infrastruktury IT na miarę możliwości 21 wieku,
– dopasowanie stylu zarządzania do zmieniających się oczekiwań pracowników,
– ocena i rekomendacje dotyczące podnoszenia efektywności systemu motywacyjnego,
– ocena atrakcyjności firmy w kontekście zmian pokoleniowych.
To oczywiście przykłady zastosowań działań audytowych, które przy wsparciu doświadczonych konsultantów mogą dać nową energię organizacji.

Zapraszamy do skorzystania z usługi doradztwa online. Zorganizuj spotkanie online z naszym Konsultantem, który wesprze Cię we wdrożeniu w firmie zmian, zmianie strategii i doradzi jakie rozwiązania wdrożyć w zmieniającej się sytuacji rynkowej. Skonsultuj swoje pomysły i poznaj dobre praktyki.
Opisz nam swój problem / prześlij pytania na adres sp@sp.pl, a my zaproponujemy termin spotkania z Konsultantem.