Oceny 360 to proces oceny, zakładający możliwość wskazania mocnych stron i obszarów rozwojowych z kilku perspektyw: przełożonego, podwładnych, współpracowników oraz samego pracownika.

Co to jest ocena 360 stopni?

Jest to metoda oceny pracownika, która zakłada uzyskanie informacji o jego zachowaniach z 4 źródeł: przełożony/przełożeni, podwładni, współpracownicy oraz samoocena. Wszystkie te osoby wypełniają anonimowo jednolity arkusz oceny kompetencji pracownika. Mogą także wpisywać komentarze i wyjaśniać z czego wynika dana ocena.
Metoda ta daje możliwość do uzyskania informacji o swoich zachowaniach, mocnych stronach oraz słabych stronach z wielu źródeł. Jest nieoceniona dla kadry menadżerskiej, która dzięki tym informacjom może uzyskać nowe perspektywy i milowy krok w kierunku dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować ocen 360 stopni?

Zawsze 😉 Oceny te przydatne są w każdej organizacji, nawet małej, zatrudniającej kilku pracowników. Pozwalają uzyskać rzetelną informację na temat kompetencji danej osoby, która jest niezwykle cenna zarówno dla samego pracownika, jak i organizacji.
Na bazie raportu z oceny 360 stopni można opracować plan rozwoju dla pracownika, który będzie na tyle szczegółowy, że pozwoli w jasny sposób wskazać priorytety oraz dokładne zachowania. Dzięki takiej informacji dużo łatwiej jest pracować nad zmianami. Dodatkowo ocena 360 stopni przeprowadzona po pewnym okresie (np. po roku) pozwoli określić, czy zakładane zmiany w zachowaniach są dostrzegalne przez inne osoby z organizacji i dopasować dalszy plan rozwoju.

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu ocen 360 stopni?

Zdecydowanie przewagę konkurencyjną. W obecnych czasach najwyżej w rankingach najlepszych pracodawców są firmy, które dbają o rozwój pracowników. Ocena 360 stopni jest metodą niezwykle cenioną przez pracowników, szczególnie, jeśli mają możliwość przeanalizowania raportu z takiej oceny z doświadczonym Konsultantem. Często spotykamy się z informacjami od osób, które są ocenione taką metodą, że „otworzyło im to oczy”.
Firma może zyskać także na rozwoju pracowników, który jest konsekwencją procesu oceny metodą 360 stopni.