Szkolenia z rekrutacji i selekcji pracowników to szkolenia, które umożliwiają nabycie umiejętności w zakresie weryfikacji kompetencji kandydatów.

Czym są szkolenia z rekrutacji i selekcji pracowników?

To certyfikowane szkolenia, które uczą w jaki sposób prowadzić wywiad behawioralny i/lub jak przygotować i przeprowadzić profesjonalną sesję Assessment Center.
Prowadzone przez nas szkolenia uczą jak stosować metody weryfikacji kompetencji zgodnie z międzynarodowymi standardami i w sposób profesjonalny. Koncentrujemy się na tym, aby uczestnicy nabyli umiejętności i mogli skutecznie stosować te metody w swojej firmie.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować szkoleń z rekrutacji i selekcji pracowników?

Są one przydatne dla każdej osoby, która podejmuje decyzje o zatrudnieniu pracowników. Zarówno dla prezesów firm, jak i osób z działów HR, czy też menadżerów poszukujących pracowników do swoich zespołów. Szkolenia takie pozwalają zobaczyć w jaki sposób prowadzone są procesy rekrutacji i selekcji przez profesjonalistów i poznać najbardziej sprawdzoną metodologię.

Co zyska moja firma dzięki szkoleniom z rekrutacji i selekcji pracowników?

Większość świadomość i umiejętność w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji pracowników.
Minimalizację ryzyka popełnieniu błędów w procesach rekrutacji i selekcji.
Umiejętność trafnego diagnozowania poziomu kompetencji kandydatów.
Zwiększenie efektywności organizacji i realizacji celów dzięki trafnym decyzjom w procesach rekrutacji i selekcji.