Oceny rozwojowe to proces ocen okresowych, który można dopasować do specyfiki i potrzeb firmy. Może być on cykliczny (raz do roku), a może też być prowadzony systematycznie przez cały rok i kończyć się krótkim podsumowaniem.

Czym są oceny rozwojowe?

Jest to narzędzie, które systematyzuje kryteria oceny działań pracownika w firmie. Składa się zwykle z kompetencji (wraz z ich opisami) oraz celów. Kryteria te są ujęte w ankiecie, którą wypełnia przełożony oraz sam pracownik (dokonuje samooceny). Zakłada zarówno określenie poziomu danej kompetencji (bazując na zachowaniach, które pokazuje podczas realizacji swoich zadań), jak i podanie konkretnych przykładów zarówno zachowań pozytywnych, jak i takich zachowań / obszarów, które wymagałyby rozwoju.
Przygotowywane przez nas oceny rozwojowe uwzględniają specyfikę firmy i pozwalają prowadzić proces sprawnie, bez zbytniego obciążenia nim pracowników.
Pomagają zbudować przewagę konkurencyjną firmy, planować proces rozwoju całej organizacji.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować ocen rozwojowych?

Są one przydatne w każdej organizacji – zarówno małej, jak i dużej. Przydają się każdego dnia. Pozwalają na systematyzowanie informacji o kompetencjach pracowników, o realizacji ich celów. Są także bardzo przydatne do planowania rozwoju pracowników – zarówno planowania szkoleń, jak i innych działań, dzięki którym pracownicy mogą podnosić swoje kompetencje.
Mogą one być przygotowane w zależności od tego, co w danej organizacji jest najbardziej potrzebne, albo jako krótkie ankiety ocen realizowane systematycznie co 1-2 miesiące, z krótkim rocznym podsumowaniem, albo jako roczne ankiety ocen kompetencji. Można w nich także uwzględnić realizację celów lub inne, ważne w danej organizacji, aspekty.

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu ocen rozwojowych?

Oszczędność czasu i budżetów – odpowiednio kierowany, w oparciu o jasne kryteria i potrzeby organizacji. Jest w związku z tym wykorzystywany bardziej optymalnie, a także daje większe efekty!
Motywację pracowników. Często menadżerom trudno jest udzielać feedbacku na bieżąco, lub jest on bardzo szczątkowy i ograniczony. Taki system powoduje, że pracownik przynajmniej raz w roku dostanie solidną dawkę informacji na temat swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju. Dzięki temu będzie wiedział co robić, aby jeszcze lepiej/łatwiej realizować cele swojego stanowiska.