Zadaniem doradztwa personalnego jest wsparcie firmy zarówno w obszarze polityki HR jak również w przygotowaniu narzędzi i procedur z tym związanych.

Czym jest doradztwo personalne?

Wraz z rozwojem rynku pracy, rozwija się obszar strategicznych działań w obszarze HR. Doradztwo personalne jest źródłem wiedzy i rozwiązań praktycznych dla firm chcących posiadać przewagę konkurencyjną. Określenie zasad i polityki HR czy systemów rekrutacji i selekcji, często wymaga wiedzy i doświadczenia zbieranego przez agencje doradztwa na przestrzeni wielu lat. Spadek motywacji pracowników często wymaga badania postaw, realizowanego przez zewnętrzną firmę i zarekomendowania adekwatnych działań. Część firm przechodzi zmiany pokoleniowe lub kulturowe, nie mając wcześniej podobnych doświadczeń, chętnie korzysta z tej formy doradztwa.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować doradztwa personalnego?

Wspomniane wcześniej kształtowanie polityki personalnej jest dobrym przykładem na skorzystanie z doświadczeń tego typu agencji. Inne obszary w których najczęściej wykorzystuje się tą formę doradztwa:

 • analiza systemu motywacyjnego z systemami benefitowymi
 • tworzenie strategii rekrutacyjnej w mediach społecznościowych
 • implementowanie nowoczesnych systemów selekcji
 • ocena postaw, opinii, zaangażowania pracowników
 • badanie kultury organizacyjnej
 • przygotowanie organizacji do zmian wewnętrznych i zewnętrznych
 • opracowanie systemowych programów oceny i rozwoju pracowników
 • ocena zgodności procedur z prawem pracy i innymi aktami prawnymi
 • znaczny poziom fluktuacji
 • brak odpowiedniej jakości kandydatów do pracy
 • wdrożenie systemów selekcji wewnętrznej w przypadku awansów i restrukturyzacji

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu doradztwa personalnego?

Firmy tego typu mają wiedzę rynkową odnośnie wielu aspektów zmieniającego się środowiska pracy. Potrafią ją wykorzystać w przypadku budowania efektywnych programów motywacyjnych, opartych na najnowszych trendach. Mogą ją stosować w przypadku tworzenia modelów adaptacji pracowników do środowiska wielokulturowego. Bardzo często wykorzystują swoje doświadczenie do identyfikacji źródeł pozyskiwania kandydatów i tworzenia mechanizmów przyciągających ich uwagę.
Zastosowanie doradztwa personalnego jest więc bardzo szerokie, również w zakresie przejęcia zarządzania wybranymi obszarami polityki personalnej.