Systemy motywacyjne

Brzmi banalnie, jednak w społeczeństwie, w którym wskaźnik spadku motywacji pracowniczej sięga 40%, to kluczowe zagadnienie. Dobranie odpowiednich systemów motywacyjnych nie jest prostym zadaniem. Istnieje wiele środków, które mogą zaspokajać potrzeby pracowników
i utrzymać ich, ale najpierw trzeba je rozpoznać u indywidualnych osób.

 

Projektowane przez nas systemy motywacyjne są dopasowane zarówno do firmy, poszczególnych członków zespołu, jak i do sytuacji rynkowej. Pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną, a także – poprzez wysłaną w świat wiadomość „warto z nami pracować” – wzrost zainteresowania kandydatów firmą. Bo jak wiadomo to ludzie – ich kompetencje i potencjał – a przede wszystkim postawa gotowości do zaangażowania stanowi ostateczne źródło przewagi w przedsiębiorstwie na miarę XXI wieku.

Audyty organizacyjne i audyty produkcji

Audyt to najlepsze i sprawdzone narzędzie, które daje możliwość zupełnie nowego spojrzenia na firmę. Celem prowadzonych przez nas audytów jest precyzyjne wskazanie obszarów, których zmiana i usprawnienie znacząco wpłyną na rozwój firmy, umożliwią osiąganie lepszych efektów, aż wreszcie dadzą przewagę rynkową. Przeprowadzamy audyty całych organizacji lub wybranych jej działów i obszarów. Pracę zaczynamy od ustalenia celów firmy, a następnie proponujemy taki przebieg audytu, by pomóc je osiągnąć.

Pod lupę w trakcie audytu bierzemy m.in.:

 • procesy bieżąco realizowane w firmie,
 • komunikację i zarządzanie,
 • strukturę organizacyjną,
 • procedury obowiązujące w firmie,
 • politykę personalną.

Nasi konsultanci dokonują m.in. obserwacji, fotografii czasu pracy na produkcji, przeglądu dokumentów, przeprowadzą wywiady z pracownikami oraz badania ankietowe. Zaawansowana metodologia oraz odpowiednio zorganizowany proces audytu zapewniają płynny jego przebieg. W audytach produkcji biorą udział doświadczeni specjaliści z dziedziny produkcji, Lean Management oraz organizacji pracy, pracujący wcześniej dla największych i najnowocześniejszych zakładów, które przechodziły restrukturyzację.

Audyt kończy się przedstawieniem raportu i prezentacji wniosków, a także propozycji konkretnych działań usprawniających wraz z opisem przebiegu ich wdrożenia.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • obiektywny przegląd bieżących procesów,
 • wskazanie obszarów rozwoju,
 • wskazanie mocnych i słabych stron Twojej firmy,
 • zaproponowanie nowych rozwiązań oraz wdrożenia najlepszych praktyk rynkowych

Badanie Satysfakcji Pracowników

Autorski system IT HR
Badanie Satysfakcji Pracowników
Badanie Satysfakcji Klientów
Badania kompetencji
Badania 360 stopni
Badania ankietowe dopasowane do potrzeb

Autorski system IT HR Space umożliwia prowadzenie badań w różnych obszarach zarządzania. Jego zaletami są:

 • szybkość w konstruowaniu kwestionariuszy,
 • dostęp on-line do wyników, dzięki którym firma może w krótkim czasie reagować na oczekiwania rynku, pracowników i indywidualnych konsumentów.

Informacja zwrotna od klientów często jest przyczynkiem do projektowania kluczowych zmian w firmie. Badanie postaw pracowniczych w dzisiejszych czasach jest podstawą do podejmowania działań służących utrzymywania wysokiego poziomu motywacji oraz rozwoju organizacji. Badania 180/360* często są postrzegane przez pracowników jako jedno z kluczowych narzędzi rozwoju zawodowego i osobistego.

Badanie czynników satysfakcji zawsze dostarcza wielu ważnych informacji o firmie. Jest często podstawą do zmian i wdrażania nowych rozwiązań w zarządzaniu.

Pozwala również na integrowanie różnych perspektyw, co zwiększa szanse na powodzenie wdrażania i realizacji strategii.

Nasze badania tworzonę są na przyjaznej platformie z czytelnym interfejsem. Raporty zawierają wskazówki, które pomogą Ci podnieść jakość własnej oferty, terminowość i inne elementy przewagi konkurencyjnej.

Badania projektujemy w ten sposób, by dzięki pozyskanym informacjom stworzyć pełny raport na temat zmian, które znacząco zwiększą zadowolenie Twoich klientów.

Z wykorzystaniem skal behawioralnych tworzymy projekty, które pozwalają na precyzyjne zarządzanie kompetencjami w firmie.

Opracowywane przez nas procesy ocen dopasowują się do firmy, jej branży, sytuacji rynkowej i strategii. Dbamy również o to, aby były maksymalnie funkcjonalne i efektywne zarówno w procesie selekcji jaki i planowania rozwoju.

Dzięki ocenie 360 stopni wzrasta świadomość pracowników, co ułatwia ich dalszy rozwój, a co za tym idzie – wzrasta również ich efektywność.

Zrównoważona informacja zwrotna, wykorzystująca różne perspektywy, pomaga też w obiektywnym spojrzeniu na pracownika. Nic dziwnego, że tę formę badania szczególnie doceniają menedżerowie

Przykład? Jeżeli wprowadziłeś w swojej firmie zmianę, a teraz chcesz się dowiedzieć, jak przyjęli ją pracownicy – zapytaj ich o to! Zaproponuj nam badanie, które będzie dedykowane opiniom na temat konkretnych, wąskich obszarów własnej działalności.

Wykorzystamy naszą platformę HRSpace. Dzięki temu będziesz mógł zaplanować ewentualne działania korygujące. Chcesz poznać dominujący system zarządzania w Twojej firmie lub określić czynniki atrakcyjności w oczach kandydatów? Stwórz z nami własne badanie. Przeprowadzimy je zgodnie ze wszystkimi standardami poufności i protokołami ochrony danych.

Zarządzanie przez cele

„Skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi”
- Peter F. Drucker

Firma to jeden organizm, na którego prawidłowe funkcjonowanie i sukces składa się indywidualny wysiłek poszczególnych pracowników. Jeśli każdy z nich osiąga własne cele, zostają one realizowane w poszczególnych sektorach, spełniając jednocześnie cele całej organizacji. Zarządzanie przez cele jest więc ważną i skuteczną techniką – zorientowaną przede wszystkim na wynik.Konstruowanie takich systemów jest jednak sztuką. O ich skuteczności w danej firmie decyduje precyzyjny sposób zdefiniowania celów oraz ich dobór. Ważne jest, by pozostawić swobodę decyzyjną pracownika. Samo wyznaczenie celu staje się dla niego bodźcem motywującym do działania. Oferujemy Ci system ściśle dopasowany do Twojej firmy, który precyzyjnie określi udział pracowników. Podczas całego procesu zakładamy konsultacje z kluczowymi menedżerami.

Tworzone przez nasz zespół systemy zarządzania przez cele obejmują m.in.:

 • ustalanie celów strategicznych,
 • adaptację do poziomu operacyjnego i językowego zrozumiałego dla pracowników,
 • łączenie z systemami motywacyjnymi,
 • możliwość adaptacji do zmian oraz wykorzystania narzędzi IT.

Coaching

 

„Jeżeli nauczanie można opisać jako przekazywanie ludziom wiedzy eksperckiej, to coaching będzie raczej „wyciąganiem” z nich wiedzy uśpionej, już posiadanej.”
- J. Whitmore

Coaching podbija świat i nie ma w tym nic dziwnego. To skuteczne narzędzie, które członkom zespołów pomaga nie tylko w sprawnym wykonywaniu zadań, ale wydobywa również ich mocne strony, sprzyjając pokonywaniu barier oraz osiągnięciu osobistej doskonałości. Czyli wszystko to, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie zarówno zespołu, jak i całej firmy. Zespół pracowników jest niczym gleba, na której wzrasta sukces firmy. Coaching to najlepszy sposób „użyźniania” tej gleby.Prowadzony przez nas coaching dedykujemy przede wszystkim menedżerom, dyrektorom i prezesom, pragnącym rozwijać swoją skuteczność w zakresie kompetencji zawodowych i zarządzania. Umożliwiamy rozwój, wspieramy w realizacji celów, odsłaniamy szerszą perspektywę i otwieramy uczestników na nowe doświadczenia oraz zmiany.

Każdą z sesji poświęcamy określonym kompetencjom i celom, zgodnie z ustalonym planem coachingowym. Stosujemy szeroki wachlarz elastycznych usług coachingowych, dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W zależności od zdiagnozowanych celów prowadzimy coaching w oparciu o jedno z trzech podejść lub łączymy je wszystkie: Model GROW, coaching doświadczeniowy, coaching prowokatywny. Na zakończenie każdej sesji ustalamy cele rozwojowe. Każdorazowo uczestnik otrzymuje do zrealizowania zadanie, które pozwala na praktyczny rozwój w określonym obszarze.

Modele kompetencji

Jeśli przyjmiemy, że pracownicy firmy są najważniejszym zasobem danego przedsiębiorstwa, to ich kompetencje stanowią coś na kształt najważniejszego surowca - energii, która popycha firmę w stronę realizacji celów. To właśnie kompetencje decydują o jakości funkcjonowania pracownika w danej firmie. Zatem sposób, w jaki firma wspiera i wykorzystuje ich rozwój, staje się nieodzownym elementem przyszłego sukcesu.

Kompetencje mają to do siebie, że można je nabywać i doskonalić. Trzeba jednak wiedzieć, które z nich są najbardziej oczekiwane. Różne branże, systemy zarządzania, wartości sprawiają, że w każdym przypadku należy tworzyć zupełnie nowy, precyzyjnie dopasowany do firmy i jej pracowników model kompetencji. Mając tego świadomość, proponujemy Ci model szczegółowo oparty na wiedzy o Twojej firmie. Zdobędziemy ją na spotkaniach warsztatowych, a także poprzez analizy firmowych celów. Dzięki temu rozwiniemy w Twoich pracownikach dokładnie te kompetencje, które przyczynią się do realizacji ogólnej strategii.

Dzięki naszemu trafnemu modelowi kompetencyjnemu zbudujesz świetnie przygotowany zespół o wysokiej efektywności. Pomożesz jego członkom rozwinąć swoje zdolności, konieczne do pracy na danym stanowisku.