Skoro jednym z najważniejszych czynników rozwoju firmy są zasoby ludzkie, to naturalne, że błędna polityka personalna może wyrządzić jej wiele szkód. Co innego wnikliwa i rzetelna – ta szybko daje efekty i staje się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Szczególnie ważne w tym kontekście okazują się badania opinii i satysfakcji pracowników, a także ocena ich kompetencji.

Koncentrujemy się na tym, aby wszelkie przeprowadzane w obrębie firmy badania były do niej precyzyjnie dopasowane – do jej celów, strategii, specyfiki. Badania realizujemy w klarowny i – co ważne – sprawny sposób. Dbamy przy tym o zaangażowanie pracowników w cały proces, a także komunikację w jego trakcie oraz łatwy dostęp do przejrzystych danych.

Korzystając z naszej oferty, dowiesz się więcej nie tylko o oczekiwaniach rynku, ale też o oczekiwaniach pracowników wobec Ciebie oraz o poziomie ich kompetencji. Zyskasz w ten sposób solidne fundamenty dla dalszego planowania rozwoju i zwiększenia efektywności. Skontaktuj się z nami! – dopasujemy metodę badań do Twoich potrzeb i zrealizujemy je w autorskim systemie HR Space.

Dopasuj kompetencje swoich pracowników do strategii swojej firmy. Świadomie zarządzaj informacjami dotyczącymi personelu, ale nie ograniczaj go – pozwól pracownikom rozwijać się razem ze swoją organizacją. Wykorzystaj narzędzie HRSpace® – które pozwoli Ci na szybki dostęp do danych i podpowie, jak zarządzać działaniami rozwojowymi.

Oddajemy w Twoje ręce kompleksowe narzędzie, dzięki któremu będziesz skutecznie zarządzać swoimi pracownikami. Nasze oceny rozwojowe uwzględniają przeróżne kompetencje, cele, plany rozwojowe i pozwolą Ci trafnie podejmować decyzje personalne. Opracowywane przez nas procesy ocen dopasowują się do firmy, jej branży, sytuacji rynkowej i strategii. Dbamy również o to, aby były maksymalnie funkcjonalne i efektywne.

Nasz system daje Ci również możliwość wdrożenia projektu ocen według procesu, który już prowadzisz w swojej firmie. Możesz wówczas wprowadzić ściśle określone przez Ciebie kompetencje, odpowiednie cele, a nasze ankiety online wykorzystać do dalszego planowania rozwoju. System ten to również łatwe zarządzania danymi i pozyskiwania statystyk.

O metodzie 360 stopni mówi się, że zrewolucjonizowała zarządzanie zasobami ludzkimi. Trudno zaprzeczyć. Jej podstawą jest samoocena oraz opinie wystawiane przez osoby trzecie – współpracowników, przełożonego, podwładnych oraz klientów wewnętrznych. Od innych badań wyróżnia ją możliwość konfrontacji samooceny ocenianego pracownika z oceną uzyskaną od wielu osób. Oceny te są dostępne dla pracownika.

Czy to działa i dlaczego tak? Dzięki ocenie 360 stopni wzrasta świadomość pracowników, co ułatwia ich dalszy rozwój, a co za tym idzie – wzrasta również ich efektywność. Zrównoważona informacja zwrotna, wykorzystująca różne perspektywy, pomaga też w obiektywnym spojrzeniu na pracownika. Nic dziwnego, że tę formę badania szczególnie doceniają menedżerowie.

Pracując z nami, możesz skorzystać z własnych kryteriów oceny lub zdać się na nas. Wówczas przygotujemy je w oparciu o Twoje oczekiwania. Przygotowanie i przeprowadzenie badania nie zajmuje dużo czasu, natomiast uzyskane w ten sposób wyniki są zawsze precyzyjne i czytelne. Otrzymujesz możliwość wglądu on-line w badania, dzięki czemu możesz porównywać wyniki z poprzednich lat.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie jeszcze możliwości daje wybór tego systemu.

Usatysfakcjonowany pracownik to dobry pracownik. Dobry pracownik to z kolei zadowoleni klienci, szybszy rozwój i lepsze efekty. Częścią firmowej strategii powinno być zatem takie ukształtowanie jej celów, aby jednocześnie stanowiły one drogę do przynoszącego satysfakcję zaspokojenia potrzeb pracowników.

Badanie czynników satysfakcji lub jej braku zawsze dostarcza wielu ważnych informacji o firmie. Mogą być one pretekstem do stworzenia nowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi, a także określenia celów strategicznych i budowy innej – lepszej – kultury organizacji. Badania takie dostarczają unikalnej wiedzy na temat odbioru działań organizacji, spójności i realności jej planów.

Dzięki naszej metodologii sprawnie monitorujesz motywację swoich pracowników i otrzymujesz możliwość podjęcia efektywnych działań korygujących. Z nami możesz przeprowadzić badania online, w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa danych. Do badań udostępniamy wystandaryzowane ankiety, ale możemy również zmodyfikować je adekwatnie do Twoich potrzeb lub skorzystać z Twoich metod. Po badaniu otrzymasz bezpośredni dostęp online do analiz: statusy wypełnienia, raporty działowe, regionalne i zintegrowane.

Jak podnieść jakość swoich usług i obsługi klienta? Odpowiedź wydaje się prosta – w pierwszej kolejności należy zadbać o ich satysfakcję. To przecież ich zadowolenie jest jednym z głównych składników sukcesu każdej firmy. Usatysfakcjonowany klient zawsze wraca i podtrzymuje dalszą współpracę. Czy Twoi klienci są usatysfakcjonowani? Możesz to sprawdzić.

Proponujemy badania satysfakcji klientów, którymi administrujemy począwszy od udostępnienia skutecznej platformy badawczej, aż do agregowania wyników końcowych. Nasze raporty zawierają wskazówki, które pomogą Ci podnieść jakość własnej oferty, terminowość i inne elementy przewagi konkurencyjnej. Badania projektujemy w ten sposób, by dzięki pozyskanym informacjom stworzyć pełny raport na temat zmian, które znacząco zwiększą zadowolenie Twoich klientów.

Badania satysfakcji klientów przeprowadzamy w każdej firmie i branży. Posiadamy wystandaryzowane badania m.in. dla restauracji (projekt realizowany wspólnie ze Slow Food Polska), agencji marketingowych, banków i innych firm usługowych.

Badania “szyte na miarę”

Już od 20 lat zajmujemy się badaniami, mającymi na celu zwiększyć efektywność firm różnych branż. Dlatego nie zamykamy się w obrębie stałych, najczęściej używanych metod. Proponujemy również badania „szyte na miarę”, czyli takie, dzięki którym uzyskasz maksymalnie precyzyjne informacje z obszarów, których potrzebujesz, by dalej się rozwijać.

Przykład? Jeżeli wprowadziłeś w swojej firmie zmianę, a teraz chcesz się dowiedzieć, jak przyjęli ją pracownicy – zapytaj ich o to! Zaproponuj nam badanie, które będzie dedykowane opiniom na temat konkretnych, wąskich obszarów własnej działalności. Dzięki temu będziesz mógł zaplanować ewentualne działania korygujące. Chcesz poznać dominujący system zarządzania w Twojej firmie lub określić czynniki atrakcyjności w oczach kandydatów? Stwórz z nami własne badanie. Przeprowadzimy je zgodnie ze wszystkimi standardami poufności i protokołami ochrony danych.